Regulamin

Regulamin zakupu i rezerwacji biletów w Kinie Iskra w Augustowie ul. 3 Maja 38

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Strony Internetowej www.kino-iskra.pl
2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletów za pośrednictwem Strony Internetowej. 

II. ZAKUP

1. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Kinem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.kino-iskra.pl:
a) rejestracji Użytkownika,
b) złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line,
c) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
d)otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
2. Bilety pozostają własnością Kina do czasu odnotowania przez Kino potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Użytkownika.
3. W przypadku rezerwacji i sprzedaży internetowej należy podać pełne dane kontaktowe (nazwisko, numer telefonu, e-mail). Kino zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji zawierających niepełne lub nieprawdziwe dane.  Podanie nieprawidłowych danych  skutkuje brakiem możliwości poinformowania Użytkownika o zmianie w repertuarze lub odwołaniu seansu.
4. Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty kredytowej.
5. Płatności za bilety obsługuje firma Dotpay S.A. (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków)
6.Kino nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
7.W przypadku płatności kartą lub ekspresowym przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane.
8. Ceny biletów oferowanych przez Kino zawierają podatek VAT.
9. Na prośbę klienta, przy zakupie biletów w kasie kina wystawiana jest faktura VAT. Fakturę VAT wystawiamy w ciągu 7 dni po zakupie biletów na podstawie paragonu fiskalnego. Aby otrzymać fakturę VAT za bilety zakupione on-line należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT- oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
10. Użytkownik ma prawo do zakupu nie więcej niż dziesięciu Biletów w jednym zamówieniu. W przypadku chęci zakupu większej liczby biletów prosimy o kontakt  mailowy lub telefoniczny  z kasą biletową Kina.
12. Kino zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
13. Sprzedaż biletów w Systemie  on–line kończy się pół godziny przed  rozpoczęciem  danego seansu.
14.  Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Kina.
15.  W przypadku dokonania rezerwacji biletów należy je odebrać w terminie podanym w wiadomości zwrotnej. Rezerwacje nieodebrane w terminie będą anulowane.

III. REALIZACJA BILETU

1. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie bileterowi wpuszczającemu widzów do sali wydruku w kolorze czarnym na białym papierze w formacie A4, zawierającego fotokod w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm lub  wiadomości SMS.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Kino nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostepnienia Biletu osobom trzecim. Kino zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Salę w wypadku zaistnienia duplikatu biletu. W przypadku zgłoszenia się w Sali kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w spektaklu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.
3. Osoby spóźnione na seanse nie będą wpuszczane na widownię (w przypadku braku możliwości spradzenia wydruku biletowego). Osobom tym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety.

IV. ZWROTY

1. Zwrot biletu można dokonać jest w przypadku odwołania seansu przez Kino.

2. W przypadku odwołania seansu Kino bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu oraz o procedurze dokonania zwrot.

3. Zwrotu biletu (lub przebukowania)  można dokonać najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem seansu.

4. Zwrot biletów w kasie Kina odbywa się za okazaniem paragonu fiskalnego, dołączanego do biletów przy sprzedaży.

V. REKLAMACJE

1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: kino.iskra@gmail.com.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Kino w terminie 14 dni od daty ich złożenia. 

VI. DANE OSOBOWE

1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Kino danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika ze Strony Internetowej, w tym rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kino nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

Logo: Augustowianka
Logo: Firma "Kinads" Reklama w Kinie
Logo: Inex
Logo: Akademia Marcina Budynka
Logo: Dotpay
Logo: Vector Software
Logo: Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych
Logo: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
Logo: Polski Instytut Sztuki Filmowej