Kasa kina jest otwarta codziennie na godzinę przed pierwszym seansem i do rozpoczęcia ostatniego.
Rezerwacje są anulowane pół godziny przed danym seansem. Tel. do kasy 87 641 01 36
BILETY NORMALNE ULGOWE GRUPOWE KARTA GROSIK KARNET KINOMANA TANIA ŚRODA KINO Z RODZINĄ BUENO CZWARTEK KARNET DKF
SEANSE 2D 17 zł 15 zł 10 zł 15 zł 13 zł 12 zł 13 zł 12 zł -
SEANSE 3D 19 zł 17 zł 12 zł 17 zł 15 zł 15 zł 15 zł 12 zł -
SEANSE SPECJALNE 13 zł - - - - - - - 10 zł

Informacje dotyczące biletów

Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom, młodzieży uczącej się, studentom do 24 roku życia, emerytom, rencistom, osobom z kartą grosik. Przy zakupie biletu należy okazać ważną legitymację.

Szkolny karnet DKF przysługuje uczniom augustowskich szkół średnich - koszt 15 zł na 2 seanse.

Bilet grupowy przysługuje widzom z conajmniej 20-osobowej grupy zorganizowanej. Przy dużych grupach istnieje możliwość negocjacji cen.

Rezerwacji biletów można dokonywać codziennie na godzinę przed pierwszym seansem pod nr 87 641 01 36 lub kinie w godzinach otwarcia kasy kina (na godzinę przed pierwszym seansem). Rezerwacje należy wykupić najpóźniej na pół godziny przed seansem, w przeciwnym razie kino ma prawo anulować rezerwację.

Godziny otwarcia kasy kina: na godzinę przed każdym seansem i do rozpoczęcia ostatniego seansu.

Prawo do odwołania seansu: jeżeli liczba widzów na dany seans ne osiągnie minimalnej liczy (6 osób) kino zastrzega sobie prawo do odwołania seansu. W ostatni dzień grania danego tytułu (zazwyczaj czwartek) seans odbywa się bez względu na liczbę osób.

Vouchery to bilety na dowolny seans do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy lub pół roku. Koszt biletu takiego biletu to 17 zł na seanse 2D i 20 zł na wszystkie seanse.

Vouchery dla firm proponujemy Państwu bilety otwarte (nie ograniczone datą i godziną), dla indywidualnego pracownika. Bilety mogą poslużyć jako premia lub dodatkowa forma gratyfikacji dla pracowników. Można go sfinansować z ZFŚS. Bilet otwarty upoważnia do wstępu na dowolny seans w Kinie Iskra, okres ważności wynosi 6 miesięcy. Bilety i karnety dla firm sprzedawane są w specjalnych, niskich cenach. Przy dużym jednorazowym zakupie możliwa jest negocjacja cen. Zapraszamy firmy do korzystania z naszych uslug!

Regulamin Kina Iskra w Augustowie

Kliknij aby rozwinąć

Regulamin określa zasady korzystania z Kina Iskra w Augustowie.

Postanowienia:

Wstęp do Sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
Fotel na Sali Kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

Podczas seansów filmowych ZABRANIA SIĘ:

Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku.
(Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)
DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek.
Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu (w tym spożywania jedzenia spoza baru kina - przede wszystkim szeleszczących chipsów i chrupek)

W przypadku naruszenia przez klienta powyższych punktów regulaminu, po uprzednim upomnieniu, może zostać on wyproszony z sali kina, w skrajnych przypadkach pracownicy mają obowiązek wezwać Policję.
Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.

Zabrania się wnoszenia na Salę Kinową artykułów spożywczych zakupionych poza Barem Kina.
Za rzeczy pozostawione na Sali Kina nie ponosimy odpowiedzialności.
Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na Sali Kina porządku oraz czystości.
Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 6 widzów. Przy mniejszej ilości zastrzegamy sobie prawo odwołania seansu.
Na całym terenie Kina obowiązuje zakaz palenia.
Na teren Kina obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów Kina.

Klient przed seansem 3D otrzymuje specjalne okulary, które ma obowiązek zwrócić po zakończeniu projekcji filmowej.
Klient ma obowiązek dbać o okulary 3D w trakcie ich użytkowania
Prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, nie wycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp. Można w ten sposób doprowadzić do ich zniszczenia.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych okularów 3D Klient ponosi za nie odpowiedzialność materialną!